Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/pschik/public_html/wp-content/uploads Heffing over spaargeld | Administratiekantoor Peter Schiks
+31(0)615460588 info@pschiks.nl

De heffing over spaargeld en overige box 3 bezittingen
Voordeel kleine spaarders, (zeer) vermogenden gaan meer betalen
Voor de belastingheffing over je vermogen wordt er nu gerekend met een vast rendement van 4%, waarover 30% belasting wordt geheven. Effectief betaal je dus 1,2% belasting over je vermogen dat uitkomt boven de vrijstelling van € 21.330 (€ 42.660 als je een fiscaal partner hebt). Per 1 januari 2017 wordt deze vrijstelling verhoogd naar € 25.000 per persoon. Wanneer je een fiscaal partner hebt, betaal je over de eerste € 50.000 geen belasting.
In het nieuwe belastingstelsel blijft het tarief 30%. Het vaste rendement van 4% wordt ingeruild voor een ander percentage, afhankelijk van de hoogte van je vermogen na aftrek van de vrijstelling. Per 1 januari 2017 komen er drie vermogensschijven:
Vermogensschijf I: tussen € 0 en € 75.000:
Over 67% hiervan wordt met een vast rendement van 1,63% gerekend
Over 33% hiervan wordt met een vast rendement van 5,5% gerekend
Vermogensschijf II: tussen € 75.000 en € 975.000
Over 21% hiervan wordt met een vast rendement van 1,63% gerekend
Over 79% hiervan wordt met een vast rendement van 5,5% gerekend
Vermogensschijf III: boven € 975.000
Over 100% hiervan wordt met een vast rendement van 5,5% gerekend
De vaste rendementen worden jaarlijks aangepast. Het rendement voor het lage vaste rendement (in 2017 1,63%) wordt gebaseerd op de gemiddelde rente op spaargeld over de vijf voorafgaande jaren. Voor het hoge vaste rendement (in 2017 5,5%) wordt het rendement gebaseerd op een mix van lange termijn rendementen op onroerende zaken, aandelen en obligaties.